X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

افسردگی اغلب زنانی را که باردار هستند یا تازه زایمان کرده‌اند، را مبتلا می‌‌کند.

این توصیه‌‌ها می‌‌تواند به مادران تازه کمک کند که با افسردگی پس از زایمان کنار بیایند:

  •  سعی کنید تا جایی که ممکن است بخوابید یا استراحت کنید.
  • به خودتان فشار نیاورید تا همه کارها را به طور کامل انجام دهید یا بیش از حد امکان‌‌تان کاری انجام دهید.
  • از نزدیکان‌‌تان تقاضای کمک کنید.
  • به جز انجام وظایف مادری، زمانی را به امور شخصی‌‌تان اختصاص دهید.
  • با همسر و نزدیکان‌‌تان در مورد وضع احساسی‌‌تان صحبت کنید.
  •  از مادران دیگر در مورد تجربیات آنها با افسردگی پس از زایمان و چگونگی کنارآمدن با آن مشورت کنید.
  •  به یک گروه همیاری مادران جدید بپیوندید.
  • در هنگام بارداری یا پس از آن از ایجاد تغییرات شدید در زندگی‌‌تان اجتناب کنید.
  • با دکترتان در مورد اینکه آیا نیاز به روان‌درمانی یا مصرف دارو دارید، مشورت کنید.

 HealthDay