محققان انگلیسی دریافتند، ورزش کردن در فضای سبز مانند پارک برای سلامت ذهنی مفیداست. به گزارش «CNN» بررسی روی بیش از هزار داوطلب که به ورزش کردن در فضای سبز پرداختند، نشان داد ۵ دقیقه اول با بهبود خلقی و عزت نفس به ویژه در افراد جوان همراه بود. این بررسی روی فعالیت های متفاوتی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری، اسب سواری، باغبانی، کشاورزی و ماهی گیری انجام شد. محققان می گویند به طور کلی افراد غیرفعال، تحت استرس و بیماری ذهنی بیشتر از دیگران از ورزش کردن در فضای سبز بهره می برند.به عنوان مثال، کارفرما باید کارمندانی را که در محیط کاری پراسترس قرار دارند به پیاده روی در نزدیک ترین پارک به هنگام ساعت ناهار تشویق کند تا سلامت ذهنی آن ها تضمین شود. ورزش کردن در مجاورت رودخانه و استخر نیز تاثیر زیادی بر سلامت روانی دارد.